Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenia NNW

Indywidualne lub grupowe

W razie wypadku dzięki polisie NNW masz zapewnioną niezbędną pomoc finansową. Otrzymasz dodatkowe środki, jeśli wypadek wydarzy się w pracy, domu, szkole, na wakacjach. Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, przez 24 godziny na dobę. Jeśli rozszerzysz ochronę o dodatkowe ryzyka, możesz się ubiegać o zwrot kosztów leczenia czy wypłatę diety szpitalnej. Ubezpieczenie można także rozszerzyć o zdarzenia powstałe podczas wyczynowego uprawiania sportów.
Zakres podstawowy obejmuje:

  • śmierć w następstwie wypadku
  • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego
  • trwały uszczerbek na zdrowiu
  • pakiet Assistance
  • inne świadczenia zgodnie z indywidualnym wyborem
Skontaktuj się

„ Wypadki chodzą po ludziach „
Przezorni ubezpieczają się od ich następstw.