Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia dla firm

Zapewnia optymalną ochronę majątku firmy oraz gwarantuje zabezpieczenie na wypadek szkód wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej (OC firmy).
W ramach pakietu można wybrać ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

 • nieruchomości,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • wartości pieniężne,
 • nakłady inwestycyjne,
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,
 • mienie pracownicze,
 • mienie osób trzecich,
 • szyby i inne przedmioty szklane,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników,
 • odpowiedzialność cywilną,
 • mienie powierzone (szczególne ważne w przypadku działalności usługowych)

Dodatkowo można skorzystać z opcji ubezpieczenia od kradzieży, grupowego ubezpieczenia pracowników (nawet od 3 osób).

Skontaktuj się

Twoja Firma karmi Ciebie i Twoich Pracowników - zadbaj o jej ubezpieczenie i ich bezpieczeństwo.