Ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenia dla rolników

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników

Z ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC muszą wywiązać się:
właściciele bądź współwłaściciele gospodarstwa (czyli użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz użytków rolnych pod zabudowaniami, przekraczających łącznie obszar 1 hektara), które w całości lub części podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym,
właściciele bądź współwłaściciele użytków rolnych (niezależnie od ich obszaru) na których prowadzona jest produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ubezpieczenie OC rolników obejmuje zarówno szkody związane bezpośrednio z pracami polowymi (opryski chemiczne, ruch maszyn), jak również szkody, które powstały w związku z ruchem na drodze publicznej (ruch pojazdów zaprzęgowych, pędzenie zwierząt). Suma gwarancyjna jest określona przez ustawę o obowiązkowych ubezpieczeniach OC rolnika.

Twoje gospodarstwo – twoje miejsce do Życia i Pracy
Porozmawiajmy o doborze właściwej ochrony.
Skontaktuj się
Ubezpieczenia dla rolników

Obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, umowę ubezpieczenia budynków zawiera się na okres 12 miesięcy, a obowiązek ten powstaje w momencie pokrycia budynku dachem. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych to przede wszystkim ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Objęte nim są fundamenty, izolacje, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, tynki, stropy schody, balkony, dachy, instalacje oraz stałe elementy wykończeniowe.
Pod pojęciem innych zdarzeń losowych kryje się ponadto:
huragan
powódź
podtopienie
deszcz nawalny
grad
opady śniegu
piorun
eksplozja
obsunięcie ziemi
tąpnięcie
lawina
upadek statku powietrznego

Oprócz ubezpieczeń obowiązkowych w celu pełnego zabezpieczenia posiadanego mienia można skorzystać z ubezpieczenia ruchomości domowych, płodów rolnych, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie gospodarstwa rolnego oraz budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zwierząt, stogów.

Dbasz o swoje gospodarstwo, przeprowadzasz remonty – Pamiętaj zgłoś to do ubezpieczyciela!
Skontaktuj się
Ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenie upraw (dotowane z Budżetu Państwa)

Każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw.
Ubezpieczeniem z dofinansowaniem są objęte uprawy:
- zboża,
- kukurydza,
- rzepak i rzepik,
- buraki cukrowe,
- rośliny strączkowe,
- ziemniaki,
- tytoń i chmiel,
- warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe oraz truskawki.
Ubezpieczenie chroni uprawy między innymi od szkód wywołanych przez: huragan, deszcz nawalny, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Masz biznes pod chmurką- zadbaj o jego ubezpieczenie.
Skontaktuj się
Ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Rodzaje ubezpieczeń do wyboru:
Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
Ogień i inne zdarzenia losowe
Agro Casco
Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
Ochrona prawna
Odpowiedzialność cywilna z tytułu usług międzysąsiedzkich

Maszyny rolnicze – Twoje narzędzie pracy- wybierz Autocasco – bądź spokojny.
Skontaktuj się

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń ,napisz – przygotujemy ofertę, Ty zadecydujesz, czy jest dla Ciebie.